400 spółek Jerzego R. cz.1

400 spółek Jerzego R. cz.1
400 spółek Jerzego R