Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „TTV” jest STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa www.ttv.pl
Numer koncesji: 400/K/2020-T
Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Skład Zarządu STAVKA sp. z o.o.:
1. Rafał Ogrodnik
2. Dominika Anna Stępińska-Duch
3. Dorota Żurkowska-Bytner
Jedynym wspólnikiem STAVKA sp. z o.o. jest spółka TVN S.A. z siedzibą w Warszawie.
Beneficjentami rzeczywistymi STAVKA sp. z o.o. jest ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu STAVKA sp. z o.o., tj.
1. Rafał Ogrodnik
2. Dominika Anna Stępińska-Duch
3. Dorota Żurkowska-Bytner
Wpis STAVKA sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj
Lista wszystkich dostarczanych przez STAVKA sp. z o.o. i podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism – pobierz
Pozostałe wiadomości