Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „TTV” jest STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa www.ttv.pl
Numer koncesji: 400/K/2020-T
Dane kontaktowe: STAVKA sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa e-mail: redakcja@ttv.pl tel: (22) 453-60-60
Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa tel. (22) 597-30-00 www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Skład Zarządu STAVKA sp. z o.o.:
1. Rafał Ogrodnik
2. Dominika Anna Stępińska-Duch
3. Dorota Żurkowska-Bytner
Jedynym wspólnikiem STAVKA sp. z o.o. jest spółka TVN S.A. z siedzibą w Warszawie.
Beneficjentami rzeczywistymi STAVKA sp. z o.o. jest ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu STAVKA sp. z o.o., tj.
1. Rafał Ogrodnik
2. Dominika Anna Stępińska-Duch
3. Dorota Żurkowska-Bytner
Lista wszystkich dostarczanych przez STAVKA sp. z o.o. i podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism – pobierz