400 spółek Jerzego R. cz.2

400 spółek Jerzego R. cz.2
400 spółek Jerzego R