Czy powinni znaleźć się w areszcie?

Czy powinni znaleźć się w areszcie?
Czy powinni znaleźć się w areszcie?