Gogglebox: Co rodzi się ciężej - dziecko czy kamienie?

Gogglebox: Co rodzi się ciężej - dziecko czy kamienie?
Gogglebox: Co rodzi się ciężej - dziecko czy kamienie?