It's my life: Mateusz rapuje przekaz dla całego świata - "Sami niszczymy swój dom i to ostro"

It's my life: Mateusz rapuje przekaz dla całego świata - "Sami niszczymy swój dom i to ostro"
It's my life: Mateusz rapuje przekaz dla całego świata - "Sami niszczymy swój dom i to ostro"