Raz lepiej, raz gorzej 22 marca 2012r.

Zajawka "Raz lpeij, raz gorzej" 22 marca 2012r.
Raz lepiej, raz gorzej 22 marca 2012r