To tylko kilka dni: "Kiedy rodzi ci się dziecko (...), to zmienia całkowicie patrzenie na życie"

To tylko kilka dni: "Kiedy rodzi ci się dziecko (...), to zmienia całkowicie patrzenie na życie"