Informacje o nadawcy

Strony statyczne

Nadawcą programu pod nazwą „TTV” jest STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
www.ttv.pl

Numer koncesji: 400/K/2020-T

Dane kontaktowe:
STAVKA sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
e-mail: redakcja@ttv.pl
tel: (22) 453-60-60

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu STAVKA sp. z o.o.:

1.      Rafał Ogrodnik

2.     Dominika Anna Stępińska-Duch

3.     Dorota Żurkowska-Bytner

Jedynym wspólnikiem STAVKA sp. z o.o. jest spółka TVN S.A. z siedzibą w Warszawie.

Beneficjentami rzeczywistymi STAVKA sp. z o.o. jest ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu STAVKA sp. z o.o., tj.

1.     Rafał Ogrodnik

2.     Dominika Anna Stępińska-Duch

3.     Dorota Żurkowska-Bytner

Wpis STAVKA sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:  https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

 

Lista wszystkich dostarczanych przez STAVKA sp. z o.o. i podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism – pobierz

tvnpix